Allsup’s Store # 2050

102 E Houston St
Floydada, TX 79235

Phone: (806) 983-5773

 • Alcohol icon
 • Prepared Food icon
 • 24 Hour icon
 • ATM icon
 • Amazon Locker icon
 • Western Union icon

Hours

 • Sunday: 24 hours
 • Monday: 24 hours
 • Tuesday: 24 hours
 • Wednesday: 24 hours
 • Thursday: 24 hours
 • Friday: 24 hours
 • Saturday: 24 hours